خانه اخبار حالِ خوبِ اشتغال در سرمای کانادا

حالِ خوبِ اشتغال در سرمای کانادا

نوشته شده توسط content

گزارش آمار کانادا نشان می‌دهد که علی رغم پیش بینی کارشناسان درباره رکود در اقتصاد کانادا، ۱۰۴ هزار فرصت شغلی در دسامبر ۲۰۲۲ ایجاد شده و در این زمینه بازار کار در کانادا با قدرت سال را به اتمام رسانده است.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در ماه گذشته نیز کاهش یافته است و به ۵ درصد رسیده است، جالب توجه است که افزایش اشتغال صرفاً با کار نیمه وقت نبوده و کار تمام وقت سبب کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشغال در ماه گذشته بوده است. رشد اشتغال ناشی از افزایش در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله بود. در این گزارش آمده است که در ماه دسامبر رکورد بالایی در نرخ اشتغال میان زنان ۲۵ تا ۵۴ساله ثبت شده است.
از این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که بازار اشتغال پاسخ مطلوبی به تصمیمات بانک کانادا در افزایش نرخ بهره داده است و در آن نشانه‌ای از رکود اقتصادی دیده نمی‌شود. از نظر افزایش دستمزد نیز میزان دستمزد در ماه دسامبر ۵.۱ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش اشتغال در بخش خصوصی صنایع بوده و تغییری در اشتغال در بخش دولتی رخ نداده است.

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.