خانه اخبار نتایج یک نظرسنجی: مردم در رستوران‌های کانادا انعام را زیاد کردند

نتایج یک نظرسنجی: مردم در رستوران‌های کانادا انعام را زیاد کردند

نوشته شده توسط content

فردا- انعام دادن به کارکنان کافه‌ها و رستوران‌ها در کانادا امر مرسومی محسوب می‌شود. افراد معمولاً درصد مشخصی از صورت‌حساب خود را به ویترها و بارمن‌ها انعام می‌دهند. بر اساس نظرسنجی انجام شده در آوریل ۲۰۲۲ کانادایی‌ها نسبت به قبل از همه‌گیری کرونا انعام بیش‌تری می‌پردازند؛ ۴۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که نسبت به قبل از همه‌گیری کرونا درصد بیش‌تری از صورت‌حساب خود را انعام می‌دهند.

در حالی که انعام استاندارد برای سرویس میز در سراسر کانادا قبل از همه‌گیری کرونا حدود ۱۵ درصد بود، از سال ۲۰۲۰ در اکثر استان‌ها به ۲۰ درصد نزدیک‌تر شده است و از آوریل ۲۰۲۲، کانادایی‌ها به طور متوسط ۱۷.۶ درصد انعام می‌دهند. این افزایش در پی تغییر درک عمومی از کار خدماتی رخ می‌دهد؛ مردم متوجه سختی کار کارکنان رستوران‌ها به ویژه در شرایط موجود و کمبود نیروی کار شده‌اند و می‌خواهند با انعام بیش‌تر این توجه را نشان دهند.

بر اساس گزارش نظرسنجی انجام شده میزان انعام در استان‌های مختلف متفاوت است:

در بریتیش کلمبیا که حداقل دستمزد ساعتی ۱۵.۶۵ دلار است، ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند در مقایسه با قبل از همه‌گیری، هنگام صرف غذا در بیرون از خانه انعام بیشتری می‌دهند. از آوریل ۲۰۲۲ مردم بریتیش کلمبیا ۱۷ درصد از صورت حساب خود را انعام می‌دهند.

در آلبرتا که حداقل دستمزد ساعتی ۱۵ دلار است، ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند در مقایسه با قبل از همه‌گیری، هنگام صرف غذا در بیرون از خانه انعام بیشتری می‌دهند. از آوریل ۲۰۲۲ مردم آلبرتا ۱۷.۵ درصد از صورت حساب خود را انعام می‌دهند.

در انتاریو که حداقل دستمزد ساعتی ۱۵ دلار است، ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند در مقایسه با قبل از همه‌گیری، هنگام صرف غذا در خارج از خانه انعام بیشتری می‌دهند. از آوریل ۲۰۲۲ مردم انتاریو ۱۸.۹ درصد از صورت حساب خود را انعام می‌دهند.

در کبک حداقل که دستمزد ساعتی برای کارگران صنعت خدمات ۱۱.۴۰ دلار است، ۳۹ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند در مقایسه با قبل از همه‌گیری، هنگام صرف غذا در خارج از خانه انعام بیشتری می‌دهند. از آوریل ۲۰۲۲ مردم کبک ۱۷ درصد از صورت حساب خود را انعام می‌دهند.

در نوا اسکوشیا که حداقل دستمزد ساعتی ۱۳.۳۵ دلار است، ۳۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند در مقایسه با قبل از همه‌گیری، هنگام صرف غذا در خارج از خانه انعام بیش‌تری می‌دهند. از آوریل ۲۰۲۲ مردم نوا اسکوشیا ۱۶.۳ درصد از صورت حساب خود را انعام می‌دهند

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.