خانه اخبار نگرانی روزافزون کانادایی‌ها در قبال شیوع سرقت خودرو

نگرانی روزافزون کانادایی‌ها در قبال شیوع سرقت خودرو

نوشته شده توسط content

خبرهای درباره سرقت خودرو در سراسر کانادا در حال افزایش است و این اخبار نگرانی برای دزدیده شدن خودرو در افراد را بیشتر کرده است. طبق داده‌های پلیس تورنتو، سرقت اتومبیل پس از کاهش در سال اول پاندمی، مجددا افزایش یافته به طوری که تورنتو در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب شاهد ۶۵۱۸ و ۹۴۳۹ مورد سرقت بوده است. شرکت‌های بیمه علت افزایش سرقت را افزایش قیمت اتومبیل و کمبود اتومبیل و تحویل دیرهنگام آن عنوان کرده‌اند که سرقت را برای مجرمان بسیار سودآور کرده است. این نگرانی‌ها توسط نظرسنجی رسانه بلومبرگ و RATESDOTCA تأیید شده است. این نظرسنجی بین ۲۱ تا ۲۳ اپریل و با مشارکت ۱۵۱۵ کانادایی بالای ۱۸ سال انجام شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۳۱ درصد زنان و ۲۴ درصد مردان در مورد سرقت اتومبیل خود نگران هستند.

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.