خانه اخبار کانادا دنبال جذب مهاجران ماهر

کانادا دنبال جذب مهاجران ماهر

نوشته شده توسط content

احمد حسین وزیر مسکن کانادا تأکید کرد که دولت ناچار است که برای ساختن مسکن کافی برای کانادایی ها به دنبال جذب مهاجران ماهر است.

وزیر مسکن کانادا این موضوع را در مصاحبه با گلوبال‌نیوز اظهار داشت و ضرورت جذب مهاجران ماهر را به سبب خالی بودن بیش از یک میلیون شغل خالی در کشور دانست که باید با افراد ماهر و متخصص پر شوند. یکی از مضیقه های کانادا در سالهای اخیر در زمینه تولید مسکن و افزایش تقاضا برای مسکن است.
به این موضوع باید در آستانه بازنشستگی بیش از یک پنجم کارگران ساختمانی کانادا در ده سال آینده را افزود.

این کمبود نیروی کار، دولت فدرال را ملزم کرده که تا سال ۲۰۲۵ تعداد جذب مهاجران جدید را به سالی ۵۰۰ هزار برساند. از سوی دیگر ده میلیارد دلار بودجه برای تولید مسکن ارزان‌قیمت اختصاص داده می شود که نیاز به افزایش ورود مهاجران ماهر برای پر کردن شغلهای خالی بخش مسکن است.

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.