خانه اخبار ماجرای نامه‌های ارسالی به دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه ویژه همه‌گیری (CERB)

ماجرای نامه‌های ارسالی به دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه ویژه همه‌گیری (CERB)

نوشته شده توسط مجله فردا

آژانس درآمد کانادا از چند روز پیش، اقدام به ارسال نامه‌ای رسمی به آن دسته از مالیات‌دهندگانی کرده که کمک‌هزینه‌ دولتی ویژه دوره همه‌گیری (موسوم به CERB) را در سال ۲۰۲۰ دریافت کردند. در این نامه رسمی، از مالیات‌دهندگان خواسته می‌شود اطلاعات بیشتری درباره اینکه در آن سال، حائز شرایط دریافت این کمک از سوی دولت بودند، ارائه دهند.

بسته کمک CERB پس از آغاز همه‌گیری به بسیاری از کانادایی‌ها ارائه شد و این کمک تا اکتبر ۲۰۲۰ نیز ادامه یافت. پس از آن، بسته دیگری به نام «کمک‌هزینه بهبودی کانادا» (CRB) جایگزینش شد.

افرادی می‌توانستند حائز شرایط دریافت CERB شوند که حداقل خالص دوازده ماه گذشته آنها ۵ هزار دلار بوده و طی دوره‌های چهار هفته‌ای دریافت CERB نیز درآمدشان مبلغی کمتر از هزار دلار بوده باشد.

نامه‌های ارسالی از سوی آژانس درآمد کانادا بیشتر برای کسانی ارسال شده که از نظر این سازمان، احتمالا درآمدشان را در دوره دریافت CERB بیش از هزار دلار بود. البته آژانس درآمد کانادا می‌گوید ارسال این نامه به این معنا نیست که گیرنده الزاما حائز شرایط دریافت CERB نبوده است، بلکه صرفا اطلاعات ضروری برای اثبات اینکه حائز شرایط بوده از او در اختیار این سازمان قرار ندارد.

آژانس درآمد کانادا از این افراد می‌خواهد مدارکی نشانگر میزان درآمدشان طی دوره دریافت CERB را ارائه دهند. یک نسخه از گردش مالی (bank statement) نشانگر درآمد فرد، نامه از سوی کارفرما که میزان درآمد فرد در آن ذکر شده باشد و نیز فرم مالیاتی تی۴ (T4) مربوط به سال ۲۰۲۰ که جزئیات درآمدی طی دوره CERB‌ در آن قید شده باشد از جمله مدارکی است که شاید ممکن است از گیرنده نامه خواسته شود.

حالا اگر گیرنده نامه نتوانست اثبات کند که حائز شرایط دریافت CERB بوده چه؟

در این صورت، او باید این مبلغ را به دولت بازگرداند. آژانس درآمد کانادا می‌گوید از آن دسته از افرادی که بدون سوءنیت اقدام به دریافت این کمک‌هزینه کردند، هیچ مبلغی به عنوان جریمه یا سود دریافت نمی‌شود.

البته احتمال دارد نسبت به تصمیم نهایی آژانس درآمد کانادا اعتراض داشته باشید.

این آژانس برای بررسی شکایت‌ها، فرآیندی دومرحله‌ای را در اختیار کانادایی‌ها قرار می‌دهد. این آژانس ابتدا به شکایت‌های دریافتی رسیدگی کرده و پاسخ را به صورت مکتوب اعلام می‌کند.

اگر نتیجه اعلامی از نظرتان درست نبود، می‌توانید درخواست تجدیدنظر را ارائه دهید. در این درخواست باید دلایل و مستندات‌تان برای رد تصمیم آژانس را ارائه دهید. مثلا شاید اعلام کنید برخی موارد در تصمیم‌گیری آژانس در نظر گرفته نشده یا اینکه مدارک‌تان ناقص بوده است. در این صورت، باید مدارک تکمیلی را ارائه دهید.

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.