خانه اخبار تمهیدات جدید کبک برای افزایش ظرفیت مهاجرتی

تمهیدات جدید کبک برای افزایش ظرفیت مهاجرتی

نوشته شده توسط content

فرانسوا لوگو نخست وزیر کبک یکی از مهمترین مخالفان و منتقدان افزایش ظرفیت مهاجرتی استان رویه خود را در قبال مهاجرت تغییر داده است. یا بقول خودش آن را کارآمدتر نموده است و قصد دارد ظرفیت مهاجرپذیری را تا چند سال آینده از ۵۰ هزار نفر کنونی به ۶۰ هزار نفر افزایش دهد. البته هنوز از قول خود درباره محوریت تقویت جایگاه زبان فرانسوی در جذب مهاجران جدید کوتاه نیامده است. تمهیداتی که وی اتخاذ کرده تا نه سیخ بسوزد و نه کباب از قرار زیر هستند:
1. کوتاه کردن مسیر سریع اقامت در کبک برای دانشجویان خارجی
2. لزوم تسلط به زبان فرانسوی برای همه مهاجران اقتصادی
3. برنامه‌ای جدید برای ورود کارگران موقت دارای مهارت پائین
4. افزوده شدن مشاغل جدید به برنامه تجربه کبک
5. تعهد فرانسوی‌زبانی در مهاجرت اعضای جدید خانواده

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.