خانه اخبار رد شدن مجوز تحصیلی پس از اخذ نامه پذیرش کالج!

رد شدن مجوز تحصیلی پس از اخذ نامه پذیرش کالج!

نوشته شده توسط content

بر طبق برخی از گزارش‌ها نظیر گزارش CIC News دیگر اطمینان ۱۰۰ درصد برای دریافت مجوز تحصیلی پس از نامه پذیرش کالج وجود ندارد. زیرا آفیسر وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا این قدرت را به حکم دادگاه دارد که درخواست مجوز تحصیلی شما را رد کند. این بهانه برای کسانی که نمرات خوبی در دروس اصلی تحصیلی خود ندارند، بیشتر می‌شود. زیرا به حکم دادگاه فدرال، آفیسر وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا می‌تواند درخواست مجوز تحصیلی افرادی را که در درس‌های اصلی که مربوط به رشته تحصیلی مورد نظر آن‌ها در کانادا است، نمرات پایینی گرفته اند، رد کند.

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.