خانه اخبار پنج برابر شدن تعداد بیماران کانادایی که بدون درمان بیمارستان را ترک می‌کنند

پنج برابر شدن تعداد بیماران کانادایی که بدون درمان بیمارستان را ترک می‌کنند

نوشته شده توسط content

بر اساس داده‌های جدید، تعداد کانادایی‌هایی که به بخش‌های اورژانس در سراسر کشور مراجعه می‌کنند و به دلیل زمان انتظار طولانی بدون درمان، بیمارستان را ترک می‌کنند، بیش از ۵ برابر افزایش یافته است.

این مشکل توسط بخش‌های اورژانس بیمارستان به عنوان «LWBS» کدگذاری شده است، به این معنی که بیمارانی که به دلیل زمان طولانی انتظار ناشی از ازدحام بیش از حد و کمبود پرسنل، بخش‌های اورژانس را بدون مراجعه به پزشک ترک می‌کنند.
در دو دهه اخیر، هرساله تعداد افرادی که به دلیل تأخیر بیش از حد بدون دریافت درمان، اورژانس را ترک کرده اند، افزایش یافته است. تنها در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۱، وضعیت اندکی بهبود یافت زیرا کانادایی‌ها به طور کلی از مراجعه به بخش‌های اورژانس در زمان اوج همه گیری COVID-19 اجتناب می‌کردند.

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.