خانه اخبار سرمایه‌گذاری دولت کبک بر حل مشکلات اجتماعی بجای دادن کمک هزینه به افراد

سرمایه‌گذاری دولت کبک بر حل مشکلات اجتماعی بجای دادن کمک هزینه به افراد

نوشته شده توسط content

دولت کبک دیگر قصد کاهش مالیات و ارائه کمک‌هزینه به کبکی‌ها را ندارد. به جای آن، تمرکز بر مسکن، بی‌خانمانی و تغییرات اقلیمی قرار خواهد داشت. از این به بعد بودجه بیشتری برای مسکن ارزان قیمت و اجتماعی اختصاص خواهد یافت و برنامه‌ای برای حل مشکل بی‌خانمانی و مصرف مواد افیونی توسط آن‌ها اصلاح خواهد شد. همچنین، برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و بهبود حمل و نقل عمومی، بودجه بیشتری در نظر گرفته خواهد شد. ایده دریافت مالیات به ازای کیلومتر طی شده توسط خودروها رد شده است. انتظار می‌رود با این اقدامات رکورد اقتصادی کاهش یابد.

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.