خانه اخبار نرخ بیکاری در کانادا در ماه گذشته به ۵.۷٪ افزایش یافت.

نرخ بیکاری در کانادا در ماه گذشته به ۵.۷٪ افزایش یافت.

نوشته شده توسط content

با افزایش سرعت ایجاد شغل در کانادا، جمعیت کشور نیز افزایش یافته است. اقتصاد کانادا در ماه اکتبر ۱۸۰۰۰ شغل ایجاد کرد این در حالی بود که بیکاری کانادا در ماه سپتامبر ۵.۵٪ بود که به در ماه گذشته به ۵.۷٪ افزایش یافت. افزایش نرخ بیکاری در اکتبر چهارمین افزایش در شش ماه گذشته بود. بنابراین فرصت‌های شغلی در سال جاری رو به کاهش است. افراد بیکار، بیشتر در ماه اکتبر تا ۱۲ ماه قبل بیکار ماندند که نشان دهنده مشکلات بیشتر جویندگان کار است.

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.