خانه دیدگاه امکان پست کانادا برای فارسی نوشتن نامه به بابانوئل

امکان پست کانادا برای فارسی نوشتن نامه به بابانوئل

نوشته شده توسط content

پس از ابراز سردرگمی در فضای مجازی در مورد اینکه Canada Post در این فصل تعطیلات نامه‌ها به کدام زبان را از کانادایی‌هایی می‌پذیرد که به بابانوئل نامه می‌نویسند، این شرکت می‌گوید نامه‌ها را به هر زبانی می‌پذیرد.
روز جمعه، Canada Post فهرستی از ۳۸ زبان از جمله خط بریل را در حساب اینستاگرام تایید شده خود به اشتراک گذاشت که بابانوئل می‌تواند به عنوان بخشی از برنامه نامه نگاری شرکت به آن پاسخ دهد.
برخی از کاربران در نظرات پست اشاره کردند که زبان‌های رایج در کانادا مانند پنجابی، تاگالوگ و فارسی درج نشده است، که باعث پاسخ‌هایی از Canada Post شد که گفت تیمش در حال کار بر روی افزودن این زبان‌ها در آینده است.
بر اساس سرشماری سال ۲۰۲۱ کانادا بیش از پانصد هزار نفر گزارش کردند که اغلب در خانه به زبان پنجابی صحبت می‌کنند که ۲۷۵۰۴۵ نفر به زبان تاگالوگ یا فیلیپینی و ۱۷۹۷۴۵ نفر فارسی زبان هستند.

 
0 دیدگاه

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را مطرح کنید.